Điều khoản sử dụng

Xin chào mừng bạn đến với trang web zbetcasinovietnam.top. Trước khi sử dụng dịch vụ của chúng tôi, vui lòng đọc kỹ các điều khoản và điều kiện sau đây.

Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web của chúng tôi, bạn đồng ý tuân thủ tất cả các điều khoản và điều kiện được quy định dưới đây. Nếu bạn không đồng ý với bất kỳ điều khoản nào, vui lòng không tiếp tục sử dụng trang web và dịch vụ của chúng tôi.

1. Đăng ký tài khoản

Để sử dụng một số dịch vụ của chúng tôi, bạn có thể yêu cầu đăng ký một tài khoản. Bạn phải cung cấp thông tin chính xác và hoàn chỉnh khi đăng ký. Bạn chịu trách nhiệm duy nhất cho mọi hoạt động xảy ra trên tài khoản của mình.

Chúng tôi có quyền từ chối yêu cầu đăng ký tài khoản nếu chúng tôi cho rằng thông tin bạn cung cấp không chính xác, không đầy đủ hoặc vi phạm các quy định liên quan.

2. Quyền sở hữu trí tuệ

Tất cả các nội dung trên trang web zbetcasinovietnam.top, bao gồm nhưng không giới hạn đến văn bản, hình ảnh, biểu đồ, biểu đồ, biểu tượng, video và âm thanh, là tài sản của chúng tôi hoặc các bên thứ ba được chúng tôi cấp phép. Việc sao chép, sửa đổi, phân phối hoặc sử dụng bất kỳ nội dung nào từ trang web của chúng tôi mà không được phép là vi phạm quyền sở hữu trí tuệ.

Bạn không có quyền sử dụng tên thương hiệu, logo hoặc thông tin liên quan đến zbetcasinovietnam.top mà không có sự đồng ý bằng văn bản từ chúng tôi.

3. Thay đổi và chấm dứt dịch vụ

Chúng tôi có quyền thay đổi hoặc chấm dứt bất kỳ phần hoặc toàn bộ dịch vụ trên trang web zbetcasinovietnam.top mà không cần thông báo trước.

  • Chúng tôi không chịu trách nhiệm đối với bạn hoặc bất kỳ bên thứ ba nào vì bất kỳ thay đổi, tạm ngừng hoặc chấm dứt nào của dịch vụ.
  • Bạn có quyền chấm dứt tài khoản của bạn bất kỳ lúc nào bằng cách thông báo cho chúng tôi theo quy trình chỉ định.