Chính sách cookie

Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web zbetcasinovietnam.top, bạn đồng ý với việc chúng tôi sử dụng Cookies theo Chính sách này. Nếu bạn không chấp nhận sử dụng Cookies, bạn không nên tiếp tục sử dụng trang web này.

Cookies là các tệp văn bản nhỏ mà trang web gửi đến thiết bị của bạn nhằm lưu trữ thông tin về hoạt động và sự tương tác của bạn trên trang web. Các tệp cookie này được lưu trữ trong trình duyệt của bạn và cho phép cho phép trang web nhận biết bạn và cung cấp cho bạn trải nghiệm cá nhân hóa.

Loại cookie chúng tôi sử dụng

Chúng tôi sử dụng hai loại cookie trên trang web zbetcasinovietnam.top:

  • Cookies phiên: Loại cookie này tồn tại trong thời gian bạn truy cập trang web và sẽ bị xóa ngay khi bạn đóng trình duyệt.
  • Cookies vĩnh viễn: Loại cookie này sẽ được lưu trữ trên trình duyệt của bạn trong một thời gian nhất định. Chúng được sử dụng để nhận dạng bạn mỗi khi bạn trở lại trang web và cung cấp cho bạn trải nghiệm cá nhân hóa.

Sự chấp nhận cookie

Khi bạn truy cập trang web zbetcasinovietnam.top lần đầu tiên, chúng tôi sẽ hiển thị một thông báo yêu cầu sự chấp nhận của bạn đối với việc sử dụng cookie. Nếu bạn chấp nhận, chúng tôi sẽ sử dụng cookie như được mô tả trong Chính sách này. Bạn có thể từ chối sử dụng cookie bằng cách thay đổi cài đặt trình duyệt của mình. Tuy nhiên, việc từ chối sử dụng cookie có thể ảnh hưởng đến khả năng truy cập và sử dụng một số tính năng của trang web.

Chúng tôi không sử dụng cookie để thu thập thông tin cá nhân nhạy cảm về bạn. Mọi thông tin được thu thập thông qua việc sử dụng cookie sẽ được xử lý theo Chính sách Bảo mật của chúng tôi.