Chính sách bảo mật

Chính sách quyền riêng tư là một phần quan trọng của chúng tôi tại zbetcasinovietnam.top. Chúng tôi cam kết bảo vệ thông tin cá nhân mà bạn cung cấp cho chúng tôi và duy trì một môi trường an toàn và bảo mật. Bản chính sách này mô tả cách chúng tôi thu thập, sử dụng và bảo vệ thông tin cá nhân của bạn khi bạn truy cập trang web zbetcasinovietnam.top.

Thu thập thông tin cá nhân

Chúng tôi thu thập những thông tin cá nhân mà bạn cung cấp cho chúng tôi khi bạn đăng ký tài khoản, đăng ký nhận thông tin từ chúng tôi hoặc sử dụng các dịch vụ của chúng tôi. Những thông tin này có thể bao gồm tên, địa chỉ email, địa chỉ nhà, số điện thoại và thông tin thanh toán.

Chúng tôi cũng tự động thu thập thông tin không cá nhân qua việc sử dụng cookies và công nghệ tương tự để cải thiện trải nghiệm người dùng và phân tích yêu cầu truy cập trang web.

  • Thông tin mà bạn cung cấp khi sử dụng dịch vụ của chúng tôi
  • Thông tin về việc sử dụng trang web của chúng tôi, bao gồm địa chỉ IP, loại trình duyệt, ngôn ngữ, thời gian truy cập và các trang được truy cập

Sử dụng thông tin cá nhân

Chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân mà bạn cung cấp để:

- Cung cấp và quản lý tài khoản của bạn

- Gửi thông tin, thông báo và cập nhật về các dịch vụ của chúng tôi

- Cung cấp hỗ trợ khách hàng

Bảo mật thông tin cá nhân

Chúng tôi cam kết bảo vệ thông tin cá nhân mà bạn cung cấp, không chia sẻ, tiết lộ hoặc bán thông tin cá nhân cho bên thứ ba mà không được sự cho phép của bạn.

  • Chúng tôi sử dụng các biện pháp an ninh vật lý và kỹ thuật để bảo vệ thông tin cá nhân
  • Chúng tôi giới hạn quyền truy cập vào thông tin cá nhân chỉ đến những nhân viên cần thiết để thực hiện công việc

Liên hệ chúng tôi

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc yêu cầu liên quan đến chính sách quyền riêng tư của chúng tôi, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua email:

[email protected]